Tehtävä ja kutsumus:

Rakentaa yhdessä koko Suomen laajuinen, elinvoimainen, omavarainen,
viisas ja kaikkea elämää arvostava heimo

Sytyttää kipinä ikivanhaan ja ajattomaan suomalaisuuteen.
Palauttaa takaisin alkuperäinen, luonnonmukainen kulttuuri.
Avata tie hyvään, mahdollisimman omavaraiseen elämään.


Arvopohja:

Kotiinpaluu RY:n periaatteet, sekä niihin liittyvät toimintatavat:

Vastavuoroisuus

 • Heimon jäsenenä tahdon sekä antaa, että ottaa vastaan.
 • Olen valmis kantamaan korteni kekoon, sekä osallistumaan yhteisen hyvän luomiseen voimavarojeni ja elämäntilanteeni mukaan.
 • Ymmärrän, että yksin pääsen nopeasti, mutta yhdessä pääsemme pidemmälle.
 • Otan vastuuta kun siihen on mahdollisuus, ja pyydän apua kun sitä tarvitsen.

Harmonia

 • Yhdistyksen jäsenenä ymmärrän, että äänestys- ja päätöksentekotilanteissa on tarkoitus aina löytää ratkaisu, joka on sekä oman että koko heimon kannalta paras mahdollinen ratkaisu, ja siksi pyrin jatkuvasti tarkastelemaan asioita laajasta näkökulmasta ja muut huomioiden.
 • Ymmärrän, että heimon tarkoitus on palvella minun itseni lisäksi myös muita heimolaisia, meidän suurta ihmisperhettä ja koko luomakuntaa.
 • Tuon heimon käsiteltäväksi ainoastaan asioita ja aiheita, joista kumpuaa rakkaus elämään, luontoon ja ihmisyyteen.

Kunnioitus

 • Tiedän ja tunnistan, että jokainen heimon jäsen on yhtä lailla arvokas ja tärkeä.
 • Tahdon ilmaista itseäni sillä tavoin, että vaikka olisin jostakin asiasta eri mieltä, sanani eivät muodostu aseeksi ketään kohtaan, eivätkä satuta heitä henkilökohtaisella tasolla.
 • Erimielisyyksissä pysyn aiheessa, enkä hyökkää ihmistä kohtaan.

Rauha

 • Sitoudun jättämään sotakirveen yhdistyksen kokousten, keskustelu-foorumien ja tapaamisten ulkopuolelle, jotta en rikkoisi heimon sisällä vallitsevaa rauhan ja rakkauden ilmapiiriä.
 • Mahdollisissa riitatilanteissa sitoudun kuuntelemaan eriävän näkemyksen omaavaa osapuolta, sekä vilpittömästi osallistumaan yhdistyksen sääntöjen mukaiseen rauhanneuvotteluun.
 • Ymmärrän, että kaikessa toiminnassamme tarkoitus on rakentaa, ei rikkoa.

Armo

 • Ymmärrän, että armo on korkein rakkauden tie.
 • Tunnistan olevani keskeneräinen ja erehtyväinen ihminen, siksi olen valmis myös myöntämään virheeni ja kasvamaan niistä.
 • Jos joku toinen päätyy toimimaan väärin, tunnistan heidän inhimillisyytensä ja pyrin antamaan heille mahdollisuuden sovittaa tekonsa.
 • Olen valmis pyytämään ja antamaan anteeksi.

Luottamus

 • Ymmärrän, että heimo rakentuu yhteisen arvopohjan päälle, ja siksi sitoudun olemaan aikomuksissani, sanoissani ja teoissani rehellinen.
 • Ymmärrän, että luottamus täytyy ansaita, ja siksi vaalin ja varjelen heimon sisäisiä ja yksityisiä asioita, keskeneräisessä vaiheessa olevia päätöksiä ja projekteja, sekä heimon jäsenten yksityiselämään liittyviä asioita.
 • Ymmärrän, että aito luottamus luo turvan yhteisöön.

Vastuu

 • Seison suoraselkäisenä omien sanojeni ja tekojeni takana.
 • Luottamuksen arvoisena ja vastuullisena aikuisena hyväksyn heimon kultaiset säännöt, johon liittyy myös vedenpitävät seuraamukset häntä kohtaan, joka toistamiseen hajottaa ryhmähenkeä, pettää, satuttaa tai käyttää hyväksi toisia, toimii epärehellisesti tai käyttää väärin heimon yhteisiä varantoja ja resursseja.

Vapaus

 • Ymmärrän, että jokaisella on vapaus elää henkilökohtaisessa arjessaan valitsemillaan tavoilla, kunhan ne eivät riko kenenkään muun omaisuutta, terveyttä, oikeuksia tai elämää.
 • Ymmärrän, että vapaus on suuri lahja, ja siksi suon myös muille sananvapauden, mielipiteenvapauden, uskonnonvapauden sekä poliittisen vapauden.
 • Ymmärrän, että vapaus kumpuaa luomakuntaan kirjatusta ikuisesta laista, ja siksi vapauden mukana tulee aina myös vastuu sekä seuraamukset.
 • Tunnistan, että todellinen vapaus ilmaisee itseään rakkauden kautta, sillä vapaus joka tuhoaa ei ole vapautta, vaan orjuutta.

Rakkaus


“Vaikka minulla olisi kaikki, mutta minulta puuttuisi rakkaus, ei minulla mitään olisi.”