Luonnonmukaisuus

Luonnollinen syntymä ja synnytys

Tiedon ja kokemuksen jakaminen luonnollisesta synnytyksestä, sekä ihmisen alkutaipaleesta.

Lasten hoito ja kasvatus

Tiedon ja kokemuksen jakaminen lasten hoidosta ja kasvatuksesta.

Koulunkäynti ja opiskelu

Uuden koulujärjestelmän luominen lapsille ja nuorille. Tarkoitus perustaa ensin kotikouluja paikallisesti ja myöhemmin isommille ryhmille lähi- ja pienkouluja. Lisäksi katava verkkokoulutusmateriaali kaikkien saataville.

Nuoruus

Nuorten ääni on tärkeä, tarvitsemme heitä. Kiusaamisen, syrjäytymisen ja riippuvuuksien ehkäisy terveillä elintavoilla, merkityksellisillä arjen harrastuksilla sekä inspiroivalla ystäväpiirillä.

Aikuisuus ja vanhemmuus

Fyysisen ja henkisen terveyden edistäminen aikuisuuden ja vanhemmuuden tueksi.

Ihmissuhteet, parisuhteet ja yhdessä eläminen

Koulutusta, tukea ja yhteistyötä ihmissuhteiden, parisuhteiden ja yhteisen arikielämän tueksi.

Ikääntyminen - heimon vanhimpien hoito ja tukeminen

Vanhusten hoidon uudistaminen ja sukupolvien yhdistäminen. Hyvä ja mahdollisimman terve ikääntyminen. Syntymän ja kuoleman kaunis luonnollisuus.