Kokonaisvaltainen hyvinvointi

Ravinto ja terveys

Koulutusta ja tietoa terveellisestä ravinnosta ja erilaisista ruokavalioista.

Liikunta ja terveys

Tietoa ja koulutusta liikkumisesta sen erilaisissa muodoissaan, sekä tietoa liikunnan vaikutuksista terveyteen.

Lepo ja terveys

Palautumisen, unen, levon ja erilaisten hiljentymisharjoitusten merkitys terveyteen.

Luonnonlääkkeet

Kasvien parantava voima, kasvien sekä yrttien käyttötavat ja niiden vaikutukset terveyden edistäjinä ja parantajina.

Hoitaminen ja parantajan taidot

Tietoa ja koulutusta erilaisista hoito- ja terapipamuodoista. Fyysisistä hoidoista psykologisiin ja henkisiin parannusmenetelmiin saakka.

Hyvinvointikeskukset

Koko maanlaajuinen hyvinvointikeskusten verkko. Keskuksiin voi kuka hyvänsä tulla palautumaan, paranemaan ja eheytymään. Yhdistyksen jäsenien mahdollisuus tehdä hoitotyötä näissä keskuksissa.

Henkinen kasvu

Henkinen kasvu tarkoittaa kaiken elämän kunnoittamista ja arvostamista. Henkinen perusta on yksi heimon tärkeimmistä arvoista. Se tarkoittaa elämistä symbioosissa ympäröivän luonnon ja elämän kanssa.