Tervetuloa Kotiinpaluuheimoon!

Kotiinpaluu Ry:n tarkoituksena on luoda koko Suomen laajuinen, voimakas, rakastava, viisas, elinvoimainen, omavarainen, terve, luonnonmukainen sekä kaikkea elämää arvostava yhteisö. Yhdistyksen tehtävänä on ollut kesästä 2023 lähtien rakentaa perusta uudenlaiselle ja toisaalta ikiaikaiselle yhteiskunnalle, joka perustuu tahdolle elää aidosti harmoniassa luonnon kanssa. Tämän yhteisön tahdomme antaa perinnöksi myös seuraaville sukupolville.

Kotiinpaluuheimon verkkoalusta on tärkeä työkalu yhteisön verkostoitumiselle ja järjestäytymiselle. Sisäinen karttahaku auttaa löytämään lähialueen heimolaiset ja näin sivusto edesauttaa heimon jalkautumista elävään elämään ja konkreettisiin projekteihin.

Kannustamme heimolaisia löytämään oman paikkansa ja ryhtymään oman elämänsä aktiivisiksi johtajiksi. Kotiinpaluuheimossa jokaisella jäsenellä on mahdollisuus perustaa heimon missioon sopiva hanke tai projekti, ja lähteä vetämään siihen liittyvää työryhmää, liittyen esimerkiksi ruokaomavaraisuuteen, varautumiseen, luonnonmukaiseen hyvinvointiin tai arkisen luontoyhteyden edistämiseen. Vastuuta saa jokainen ottaa juuri niin paljon kuin oma elämäntilanne sallii. Mukaan saa tulla myös kuunteluoppilaana. Verkkoalustalla työryhmillä on omat sivunsa, joissa he voivat keskittyä suunnittelutyöhön ja edistämään ajamaansa hanketta.

Heimo on perusta, jonka varaan saa jokainen rakentaa omannäköistä unelmaansa.

Kotiinpaluuheimon keskustelufoorumi tarjoaa turvallisen tilan keskustella tärkeistä teemoista yhteisön jäsenten kesken. Voit luoda itsellesi profiilin ja päivitellä kuulumisia, jakaa kuvia, sekä pitää yhteyttä ystäviisi myös yksityisviesteillä. Kaiken kommunkaation perustana toimii heimon yhteinen arvopohja, jonka jokainen yhdistyksen jäsen liittyessään allekirjoittaa. Yhteiset säännöt takaavat myös virtuaalisessa kanssakäynnissä harmonisen ja kunnioittavan keskustelukulttuurin.

Yrityslistaukseen heimolaiset saavat ilmoittaa oman yrityksensä, saada näkyvyyttä palveluilleen ja tuotteilleen, sekä tietysti olla osana rakentamssa omavaraisen paikallistalouden muodostumista. Heimon yhteinen tapahtumakalenteri taas palvelee jäseniään, ja antaa jokaiselle heimolaiselle mahdollisuuden järjestää tapahtumia ja ilmoittaa niistä kätevästi.

Verkkoalusta tarjoaa jäsenilleen myös mahdollisuuden itsenäiseen opiskeluun. Verkkokirjastoon tuotetaan yhdessä yhdistyksen jäsenten kanssa arvokasta omavaraisuuteen, kokonaisvaltaiseen hyvinvointiin, henkiseen kasvuun ja luonnonmukaiseen elämään liittyvää opintomateriaalia. Tällä tavoin vahvistamme heimon tietotaitoa ja rakennamme yhteisön, jolla on kyky toimia tietoisesti ja luovasti myös kriisitilanteissa. Yhteisön kestävyys, joustavuus ja kantokyky muodostuu yhteisten resurssien viisaasta jakamisesta.

Kotiinpaluuheimo tarjoaa mahdollisuuden paikallistoimintaan ja paikalliskulttuurin elävöittämiseen. Heimo on jo jakautunut Lapin, Pohjois-Suomen, Keski-Suomen, Itä-Suomen, Länsi-Suomen ja Etelä-Suomen alueisiin, ja jokaisella paikallisosastolla on mahdollisuus keskittyä nimenomaan oman alueensa tarpeisiin, vaikuttaa ajankohtaisiin asioihin ja rakentaa yhteistyökuvioita.

Aktiiviset heimolaiset järjestävät myös erilaisia tapahtumia ja koulutuksia ympäri Suomen – unohtamatta tietenkään Kotiinpaluusaunoja, yhteisiä juhlia, urheilutapahtumia ja illanviettoja.

Liity mukaan Suomen valovoimaisimpaan yhteisöön! Kotiinpaluuheimosta löytyy sinulle juuri sinun näköinen ja kokoinen paikka. On tullut aika palata kotiin!

Arvopohjasta ja sosiaalisuudesta

Henna Maria Vermeulen

Miten kotiinpaluu yhdistää ihmisiä?

Sami Nuora

Mikä on kotiinpaluuheimon verkkoalusta?

Antti Launonen

Yhdistyksestä & jäsenmaksusta

Samuli Perälä